Wyszukiwarka
wpisz szukane słowo
Top 10
Dodatki

Środki ochrony roślin

Strona główna » Porady » Środki ochrony roślin

wielkość tekstu:A | A | A

 

BIOSEPT 33SL

Środek grzybobójczy oraz wzmacniający system obronny roślin przed grzybami chorobotwórczymi w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie.
Środek zastosowany do opryskiwania lub podlewania roślin ozdobnych do środowiska korzeni oraz na pędy związki, które hamują rozwój patogenów nalistnych
i glebowych, a w przypadku pojawienia się czynnika chorobotwórczego mogą uodporniać rośliny na patogena.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Rośliny ozdobne (pod osłonami):
chryzantema
- rdza biała
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m2 .
Opryskiwać rośliny po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, zabieg powtarzać kilkakrotnie
co 7 dni.
difenbachia
- plamistość pierścieniowa liści
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m2
Opryskiwać rośliny po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, zabieg powtarzać kilkakrotnie
co 7-10 dni.
goździk, cyklamen
- fuzarioza naczyniowa
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m2 .
Opryskiwać rośliny kilkakrotnie po posadzeniu co 7-10 dni.
gerbera, syningia
- fytoftoroza
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m2 .
Opryskiwać rośliny kilkakrotnie po posadzeniu co 7-10 dni.
niecierpek
- szara pleśń, plamistość pierścieniowa liści
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m2 .
Opryskiwać rośliny po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, zabieg powtarzać kilkakrotnie
co 7-10 dni.
pelargonia
- szara pleśń
etykieta Biosept 33 SL, załącznik do decyzji MRiRW nr R- /2008 z dnia
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m2 .
Opryskiwać rośliny po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.
Zabieg powtarzać kilkakrotnie co 7-10 dni.
Rośliny ozdobne (w gruncie):
cyprysik
- fytoftoroza
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość wody: 1000 litrów na 1 ha.
Opryskiwać rośliny kilkakrotnie po posadzeniu co 7-10 dni.
róża
- mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, czarna plamistość liści
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość wody: 1000 litrów na 1 ha.
Opryskiwać rośliny profilaktycznie lub interwencyjnie co 7 dni.
wierzba
- rdza
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość wody: 1000 litrów na 1 ha.
Opryskiwać rośliny po pojawieniu się pierwszych objawów choroby na liściach.
Rośliny warzywne (w gruncie):
cebula.
- mączniak rzekomy, bakteryjne gnicie cebuli.
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.
Opryskiwać 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o
działaniu wgłębnym lub systemicznym.
groch siewny (konserwowy)
- mączniak rzekomy, szara pleśń
Zalecana dawka: 0,8-1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Wyższą dawkę stosować w okresach podwyższonego zagrożenia roślin chorobami.
etykieta Biosept 33 SL, załącznik do decyzji MRiRW nr R- /2008 z dnia
Opryskiwać 2-3 razy przed i w czasie kwitnienia roślin.
ogórek
- bakteryjna kanciastość liści, mączniak rzekomy.
Zalecana dawka: 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Opryskiwać zapobiegawczo co 7 dni lub według sygnalizacji 4-6 razy w sezonie wegetacyjnym,
w zależności od stopnia nasilenia choroby. Środek stosować przemiennie z innymi środkami
grzybobójczymi zalecanymi do zwalczania mączniaka rzekomego.
pomidor.
- bakteryjna cętkowatość, alternarioza, zaraza ziemniaka.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.
Opryskiwać zapobiegawczo co 7 dni lub interwencyjnie 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym.
Środek stosować przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi o działaniu wgłębnym lub
systemicznym.
Rośliny warzywne (pod osłonami):
ogórek
- mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy.
Zalecane stężenie: 0,2% (200 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000m2
Opryskiwać zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby 2-3
razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni. Środek stosować przemiennie z innymi środkami
grzybobójczymi zalecanymi do zwalczania tych chorób.
pomidor
- szara pleśń, bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120-150 l/1000m2
Opryskiwać zapobiegawczo lub interwencyjnie 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni.
Opryskiwać dokładnie całe rośliny.
sałata
Opryskiwanie roślin
- szara pleśń, mączniak rzekomy, mączniak prawdziwy.
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 70 l/1000m2
Opryskiwać zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby co 7-
10 dni 2-3 razy w sezonie uprawy. Środek stosować przemiennie z innymi środkami
grzybobójczymi.
Podlewanie roślin
- rizoktonioza, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).
Podlewać siewki co 7-10 dni, stosując 100 ml cieczy użytkowej pod roślinę.
Powierzchnie szklane, foliowe, podłoża, przejścia, maty.
- zwalczanie glonów.
Zalecane stężenie: 0,1-0,2% (100 -200 ml środka w 100 l wody).
Odkażaną powierzchnię dokładnie opryskać, stosując 0,1 l cieczy użytkowej na 1m2.
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do
konsumpcji) – nie dotyczy.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu) - nie
dotyczy
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Odmierzoną ilość środka wymieszać w naczyniu z małą ilością wody, następnie uzupełnić do
potrzebnej objętości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej
0-25°C.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
 

Vertimec 018 EC

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i owadów szkodliwych w roślinach warzywnych i roślinach ozdobnych pod osłonami. Na roślinie działa wgłębnie.

Przędziorki, wciornastek zachodni, miniarka ciepłolubka i inne owady szkodliwe.
Zalecane stężenie: 0,05 % (50 ml preparatu w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha, w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.
Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
Zawartość substancji aktywnej:
abamektyna (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów)
mieszanina (w stosunku 4:1)
2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozylo)-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozyd (10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5'S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S)-6'[(S)-sec-butylo]-21,24-dihydroksy-5',11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[15.6.1.14,8.020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-piran)--12-ylu (i)
2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozylo)-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozyd (10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5'S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S)-21,24-dihydroksy-6'-izopropylo-5',11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[15.6.1.14,8.020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-piran)--12-ylu (ii) - 18 g w 1 l środka.
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: cykloheksanol
I. OPIS DZIAŁANIA
Vertimec 018 EC jest środkiem owadobójczym i przędziorkobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania przędziorków i owadów szkodliwych w roślinach warzywnych i roślinach ozdobnych pod osłonami. Na roślinie działa wgłębnie.
II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY WARZYWNE
1. OGÓREK (POD OSŁONAMI)
przędziorek chmielowiec. Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Zalecane stężenie: 0,05 % (50 ml preparatu w 100 l wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-1500 l/ha, w zależności od gatunku roślin.
2. POMIDOR, PAPRYKA, OBERŻYNA (POD OSŁONAMI)
przędziorek szklarniowiec Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Zalecane stężenie: 0,05 % (50 ml preparatu w 100 l wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-1500 l/ha, w zależności od gatunku roślin.
ROŚLINY OZDOBNE (POD OSŁONAMI)
1. CHRYZANTEMA OGRODOWA, RÓŻA
przędziorek chmielowiec Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml preparatu w 100 l wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha, w zależności od wysokości i zagęszczenia    roślin na plantacji.
2. CHRYZANTEMA OGRODOWA, NIECIERPEK NOWOGWINEJSKI
wciornastek amerykański Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml preparatu w 100 l wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha, w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.
UWAGI:
1. Vertimec 018 EC stosować przemiennie ze środkami o odmiennym mechanizmie działania.      Dopuszczalne 4 zabiegi w sezonie.
2. Opryskiwać całe rośliny - zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową, również dolnej strony liści.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
III. OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
Ogórek pod osłonami - 3 dni
Pomidor pod osłonami - 3 dni
Papryka pod osłonami - 3 dni
Oberżyna pod osłonami - 3 dni
Rośliny ozdobne - nie dotyczy
IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu):
nie dotyczy.
V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
-  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
 

Confidor 200 SL

chroni rośliny ozdobne przed uciążliwymi szkodnikami jak mszyce, czerwce, wciornastki czy mączlik szklarniowy wnika do rośliny i krąży w niej chroniąc nawet przez 3 tygodnie

Środek owadobójczy w formie koncentratu rozpuszczalnego do sporządzania roztworu
wodnego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników
ssących i gryzących w chmielu, tytoniu, kapuście głowiastej, w pomidorze i ogórku (pod
osłonami) oraz w roślinach ozdobnych (pod osłonami i w gruncie).
W roślinie działa systemicznie.
Zawartość substancji aktywnej:
imidachlopryd /1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)amina/
(związek z grupy pochodnych imidazoli) - 200 g w 1 litrze środka.
Substancja niebezpieczna, niebędąca substancja aktywną:
4-metylo-1,3-diokson-2-on
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
chmiel.
-mszyca śliwowo-chmielowa.
OPRYSKIWANIE
Zalecane stężenie: 0,018% (18 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1500-3000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia
roślin na plantacji.
Zabieg wykonać przed kwitnieniem chmielu, gdy średnia liczba mszyc bezskrzydłych na
jednym liściu wynosi 50-100 sztuk, a po kwitnieniu 5-10.
SMAROWANIE
Zalecana dawka: 550 ml środka w 6 l wody.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 2,5 ml/1 roślinę.
Smarować (używając pędzla malarskiego o średnicy ok.3 cm) rośliny do wysokości 40-60 cm, usuwając uprzednio ręcznie liście na tym odcinku łodygi. Zabieg wykonać w pierwszej dekadzie czerwca.
tytoń.
-mszyce, wciornastki.
PODLEWANIE
Zabieg podlewania można wykonać dwoma metodami:
I metoda
rozsadnik
Zalecane stężenie 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować 3 litry cieczy użytkowej na 1000 roślin.
Zabieg wykonać w początkowym okresie hartowania roślin na dwa tygodnie przed
wysadzeniem rozsady na plantacje.
plantacja
Zalecane stężenie: 0,025%(25 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować 100 ml cieczy pod roślinę.
Podlewać rozsadę bezpośrednio po wysadzeniu na plantację.
II metoda
rozsadnik
pierwszy zabieg
Zalecane stężenie 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować 3 litry cieczy użytkowej na 1000 roślin.
Zabieg wykonać w początkowym okresie hartowania roślin na dwa tygodnie przed
wysadzeniem rozsady na plantacje.
drugi i trzeci zabieg
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować każdorazowo 12,5 l cieczy użytkowej na 1000 roślin.
Zabiegi wykonać dwukrotnie w ciągu dwóch dni na 2-3 dni przed wysadzeniem rozsady na
plantację.
Rośliny warzywne (w gruncie)
- kapusta głowiasta
Podlewanie rozsady
- mszyca kapuściana
Zalecane stężenie: 0,025 % (25 ml środka w 100 litrach wody)
Stosować 100 ml cieczy użytkowej pod roślinę. Zabieg wykonać na 2 dni przed wysadzeniem (w przypadku rozsady produkowanej w multiplatach) lub w 7 dni po wysadzeniu rozsady na polu.
Rośliny warzywne (pod osłonami)
- pomidor, ogórek.
- mączlik szklarniowy (formy dorosłe i larwy).
-Zalecane stężenie: 0,075%. (75 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia
roślin.
Rośliny ozdobne (w gruncie).
- mszyce.
Zalecana stężenie: 0,04%. (40 ml środka w 100 litrach wody).
-czerwce.
Zalecane stężenie: 0,125%. (125 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-600 l/ha w zależności od wysokości roślin.
świerk, sosna (podlewanie).
- mszyce korzeniowe.
Zalecane stężenie: 0,1%. (10 ml środka w 10 litrach wody).
Stosować 200 ml cieczy na krzew lub pojemnik.
Rośliny ozdobne (pod osłonami).
- mszyce.
Zalecane stężenie: 0,04%. (40 ml środka w 100 litrach wody).
- mączlik szklarniowy, wciornastki (larwy).
Zalecane stężenie: 0,08%. (80 ml środka w 100 litrach wody).
-czerwce.
Zalecane stężenie: 0,125%. (125 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.
UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o C.
2. Przed zastosowaniem środka na ogórki i rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz
pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie
wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. W przypadku stosowania środka w gruncie w celu ochrony pszczół i innych owadów
zapylających środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy w uprawie roślin chronionych występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może
rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do
konsumpcji)
Skuteczny środek przeciwko szkodnikom
Substancja aktywna preparatu należy do nowej grupy związków chemicznych i działa w sposób zasadniczo różny od dotychczas znanych preparatów. Odmienny mechanizm działania pozwala na skuteczne niszczenie owadów niewrażliwych na dotychczas stosowane środki.
Preparat niszczy szkodniki gdy:
·         zostanie naniesiony na owada podczas opryskiwania,
·         owad pobierze go wraz z sokiem roślinnym, po opryskaniu.
Ten drugi sposób działania preparatu jest wygodny i bardzo skuteczny, ponieważ Confidor szybko wnika do rośliny i długo krąży w niej przemieszczany z sokami. Praktycznie znaczy to, że ani deszcz, ani deszczowanie roślin za pomocą zraszaczy nie niweczy skutków oprysku. Ponadto, preparat szybko wnikając do rośliny staje się nieszkodliwy dla organizmów pożytecznych.
Confidor jest przeznaczony do zwalczania szeregu szkodników na roślinach ozdobnych w ogrodach, a największą skuteczność i najdłuższe działanie wykazuje w stosunku do różnych gatunków mszyc. Preparat zastosowany w formie oprysku nawet na liczną populację mszyc już po 3 dniach od zabiegu powoduje całkowite wyniszczenie szkodników. Na traktowanych roślinach mszyce nie pojawiają się przynajmniej przez 3 tygodnie.

Preparat skutecznie niszczy:
·         mszyce, również te ukryte pod gęstym białym wełnistym wojłokiem. Całkowite zwalczenie czerwców wymaga wykonania dwóch zabiegów w odstępie dwóch tygodni.
·         mączlika szklarniowego, który często atakuje rośliny ozdobne i warzywa o miękkich liściach. Szczególnie szkodliwy jest w warunkach wysokiej temperatury.
·         wciornastki żerujące w najmłodszych liściach azalii i wciornastka lipowca na górnej stronie ligustra, rzadziej lilaka. Confidor niszczy głównie larwy wciornastków, stąd zabieg należy po tygodniu powtórzyć.
 
 
Mospilan 20 SP – stosować jak na mszyce
Zawartość substancji aktywnej:
acetamipryd (E)-N1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N2-cyjano- N1-metyloacetamidyna
(związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) - 20%.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym
i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach
rolniczych i sadowniczych.
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
A) ZIEMNIAK
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw.
W przypadku długotrwałych nalotów szkodnika zabieg można powtórzyć z użyciem środka z
innej grupy chemicznej.
Zalecana dawka: 0,08 kg/ha.
B) RZEPAK OZIMY
słodyszek rzepakowy
Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do
początku kwitnienia rzepaku.
Zalecana dawka: 0,08-0,12 kg/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych
Zalecana dawka: 0,12 kg/ha.
Zalecana ilość wody w zabiegach w uprawach rolniczych: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. ROŚLINY SADOWNICZE
A) JABŁOŃ
mszyce
Opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.
toczyk gruszowiaczek
Zabieg wykonać w fazie różowego pąka pod koniec opadania płatków kwiatowych.
Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.
owocówka jabłkóweczka
Stosować 1-2 zabiegi na początku lotu motyli i masowego składania jaj.
Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.
B) CZEREŚNIA I WIŚNIA
nasionnica trześniówka
Zabieg wykonywać w okresie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj.
W przypadku rozciągniętego w czasie nalotu muchówek można dokonać 2-3 zabiegów środkami
należącymi do innych grup chemicznych.
Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
C) TRUSKAWKA
opuchlaki
Zabieg wykonywać po zbiorze owoców opryskując rośliny i glebę pod nimi.
Zalecana dawka: 0,3 kg/ha.
Zalecana ilość wody w zabiegach w uprawach sadowniczych: 500-900 l/ha.
UWAGA!
Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając
wszystkie części roślin cieczą użytkową.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
ZIEMNIAK- 3 DNI,
JABŁOŃ, CZEREŚNIA, WIŚNIA, RZEPAK OZIMY - 14 DNI,
TRUSKAWKA – NIE DOTYCZY.
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00 C i nie wyższej niż 30 oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać
dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz
zwiększając prędkość roboczą opryskiwacza.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
 

BIOSPIN 120 SC

Środek owadobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
przeznaczony do zwalczania owadów szkodliwych na roślinach ozdobnych uprawianych pod
osłonami. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo. W roślinie wykazuje działanie
wgłębne. Środek otrzymywany jest w wyniku procesu fermentacji bakteryjnej, a flora
bakteryjna pozyskiwana jest z organizmów zasiedlających glebę. Uszkadza system nerwowy
szkodników. Objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, śmierć
po upływie kilku godzin.
Zawartość substancji aktywnej:
spinosad
Spinozyn A
(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-deoksy-2,3,4-tri-O-metylo-a-Lmannopiranozylo)
oksy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetylamino)tetrahydro-6-metylo-2H-pirano-2-
ylo]oksy]-9-etylo-2,3,3a,5a,5b,6,9,10, 11,12,13,14,16a,16b-tetradekahydro-14-metylo-1Has-
indaceno[3,2-d]oksacyklododecyno-7,15-dionu
Spinozyn D
(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-deoksy-2,3,4-tri-O-metylo-a-Lmannopiranozylo)
oksy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimetylamino)tetrahydro-6-metylo-2H-pirano-2-
ylo]oksy]-9-etylo-2,3,3a,5a,5b,6,9,10, 11,12,13,14,16a,16b-tetradekahydro-4,14-dimetylo-
1H-as-indaceno[3,2-d]oksacyklododecyno-7,15-dionu
(produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów) - 120 g w 1 l środka.
 
Rośliny ozdobne (pod osłonami)
-wciornastek zachodni i inne wciornastki.
Zalecane stężenie: 0,025-0,075 % (25-75 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.
Opryskiwać rośliny 2 razy co 7 dni bezpośrednio po wykryciu szkodnika. Niższe stężenia
stosować do zwalczania innych wciornastów niż wciornastek zachodni. W celu zwiększenia
skuteczności środka do cieczy użytkowej dodać cukier w ilości 100 g/100 l wody.
-miniarka szklarniówka i inne miniarki.
Zalecane stężenie: 0,1-0,3 % (100-300 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.
Opryskiwać rośliny 2 razy co 7 dni bezpośrednio po wykryciu szkodników lub po zauważeniu
na liściach pierwszych objawów żerowania. (nakłuć lub małych min). Niższe stężenia
stosować do zwalczania innych gatunków niż miniarka szklarniówka.
W celu zwiększenia skuteczności środka do cieczy użytkowej środka stosowanego w
niższych dawkach dodać adiuwant, np. Atpolan 80 EC, Olejan 85 EC w ilości 200 - 300
ml/100 l wody.
UWAGI
1. Opryskiwać dokładnie całe rośliny zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą
użytkową również dolnej strony liści.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej opryskiwanej po raz pierwszy
odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły
objawy uszkodzenia roślin.
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych
do konsumpcji) - nie dotyczy
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) - nie dotyczy
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Ciecz użytkową sporządzać bardzo dokładnie odmierzając środek z dokładnością do 1 ml.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i
nie wyższej niż 35°C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Nie jeść nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu
Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież
Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice chronne i okulary lub ochronę twarzy
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie
Strona główna Drukuj dokument
Twój koszyk

Wartość zakupów: 0.00 zł
Liczba produktów: 0

szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Newsletter

Znak akceptacji